PROFITIX 5kg, bělící přípravek a odstraňovač skvrn

Vysoce účinný prostředek na skvrny, zašlou špínu a bělení prádla. PROFITIX Vaše prádlo výborně vybělí, odstraní všechny skvrny, od krve, tuků, trávy. 

493 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Vysoce účinný prostředek na skvrny, zašlou špínu a bělení prádla. PROFITIX Vaše prádlo výborně vybělí, odstraní všechny skvrny, od krve, tuků, trávy. PROFITIX, je určen pro bílé i barevné prádlo. Lze aplikovat samostnatně či v kombinaci s pracím práškem. 

VAROVÁNÍ:

R 8      Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

R 41    Nebezpečí vážneho poškození očí

S 2       Uchovejte mimo dosah dětí

S 17     Uchovejte mimo dosah hořlavých materiálu

S 25     Zamezte styku s očima

S 25     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 39     Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej

S 46     Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

SPOTŘEBUJTE DO 2 LET OD DATUMU VÝROBY UVEDENÉHO NA OBALU.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

341