• Výprodej!
  • -36 Kč

Clinex Glazur 1l -­ tekutý čistič na skleněné podlahy

CLINEX GLAZUR, tekutý čistič vhodný na čištění prosklených podlah

V kartonu 6ks

37 Kč
S DPH
73 Kč Sleva 36 Kč
Počet
Skladem

AKCE TRVÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

CLINEX GLAZUR je nejnovější generace koncentrované kapaliny pro čištění a údržbu prosklených podlah. Kapalina má výborné antistatické vlastnosti a příjemnou vůni. 

Dostupné balení:

77 - 162 - 1 litr láhev

77-163 - 5 litr kanystr

77-164 - 10 litr kanystr

 

Před použitím protřepat

Pro každodenní péči 50ml na 10L vody

Odstraňování těžkých nečistot 100ml na 10L vody


VAROVÁNÍ!
: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

77-162/369