• Nové

Cit praci prášek 9kg

Univerzální prací prášek.

405 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Univerzální prací prášek s obsahem enzymů a aktivního kyslíku. Umožňuje praní prádla na teploty 30, 40, 60 a 90°C. Je vhodný pro všechny druhy praček, na bílé i barevné prádlo. Vaše prádlo provoní svěží vůní hor. Překvapí vás síla tohoto prášku, která si poradí i s velmi znečištěným prádlem.

VAROVÁNÍ:

R 41   Nebezpečí vážného poškození očí.

S 25   Zamezte styku s očima.

S 26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 37   Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 39   Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

S 60   Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

SPOTŘEBUJTE DO 2 LET OD DATUMU VÝROBY UVEDENÉHO NA OBALU.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

8