Žabka namáčecí,mycí prostředek 400g

ŽABKA je vhodná pro namáčení i předpírku

34 Kč
S DPH
Počet
Skladem

ŽABKA změkčuje vodu a rozpouští špínu. Je vhodná pro namáčení i předpírku. Důkladné namočení zbaví prádlo největší špíny, urychlí praní a tím přispívá k úspoře elektrické energie a drahých pracích prostředků. Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu. Může se použít i k mytí skla a nádobí. Umyté nádobí opláchněte pitnou vodou. Skvěle čistí umyvadla, vany jiné keramické a smaltované povrchy.

Nebezpečí/Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P501Odstrańte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

758

Mohlo by vás také zajímat