• Není skladem

Maxx Spray 5Kg - na rozpouštění mastnot nástřikem

Maxyx Spray se nanáší přímo na mastnotu a nechá se maximálně 15 minut působit.

1 299 Kč
S DPH
Počet
Není skladem

Maxyx Spray se nanáší přímo na mastnotu a nechá se maximálně 15 minut působit. Nejpozději po 15-ti minutách vložit do pracího stroje a propláchnout. Při choulostivém textilu doporučujeme nejdříve provést zkoušku na okraji textilu.

VAROVÁNÍ:

R 41   Nebezpečí vážného poškození očí.

S 25   Zamezte styku s očima.

S 26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 37   Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 39   Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

S 60   Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

SPOTŘEBUJTE DO 2 LET OD DATUMU VÝROBY UVEDENÉHO NA OBALU.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

1009