Sonet Dezon 5l uni

615

Nový produkt

Má široké použití v oblasti komunální hygieny a v domácnostech k mytí a dezinfekci koupelen, WC, kuchyní, jídelen, chodeb apod. 

V kartonu 2ks

Více informací

82Kč s DPH

Více informací

Směs parfemovaného dezinfekčního prostředku s účinnou mycí složkou. Má široké použití v oblasti komunální hygieny a v domácnostech k mytí a dezinfekci koupelen, WC, kuchyní, jídelen, chodeb apod. Používá se též k dezinfekci a bělení prádla.

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.3Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Sonet Dezon 5l uni

Sonet Dezon 5l uni

Má široké použití v oblasti komunální hygieny a v domácnostech k mytí a dezinfekci koupelen, WC, kuchyní, jídelen, chodeb apod. 

V kartonu 2ks

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: